ילדי TEC4Schools מציגים תוצרים
מתוצרי האשכולות השונים
سياسة وتوجه التربية لحياة مشتركة
חיים משותפים בישראל: פרוייקטים שיתופיים במשרד החינוך
حياة مشتركة في اسرائيل: مشاريع تعاونية في وزارة التربية والتعليم
Collaborative Learning in a Global World
מדיניות בחינוך לחיים משותפים
تعلم تعاوني - برامج عالمية
International Projects
מנהלי בתי ספר - חוויות ותובנות
פלטפורמות מקוונות לפיתוח שיתופיות
עולמות וירטואליים ללמידה שיתופית
הקודם
הבא

חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות

الحصانة والتربية ومكافحة العنصرية

Resilience, Education and Dealing with Racial Discrimination

23 במרץ 2022, בין השעות: 9:00–21:00

על היום הבינלאומי

יום העיון המקוון, “חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות”, נערך ביום הבין-לאומי של TEC וביום המציין את המאבק בגזענות ועוסק מדי שנה בחינוך לסובלנות, בקשרים בין תרבויות, בשיתופיות חינוכית ובשימוש במודלים חינוכיים לשבירת סטיגמות ולהגברת האמון בין תרבויות שונות בחברה הישראלית.     קראו עוד

حول اليوم العالمي

يتزامن يوم  TEC العالميّ السنوّي المحوسب “ الحصانة والتربية ومكافحة العنصريّة ”، مع اليوم العالميّ لمناهضة العنصريّة ويتناول موضوع التعليم من أجل التسامح، والتعدّديّة بين الثقافات، والشراكات التربويّة وإستخدام النماذج التربويّة لكسر الأفكار النمطيّة وزيادة الثقة بين الثقافات المختلفة.    لقراءة المزيد

About the conference

TEC International Online Day, this year entitled “Resilience, Education and Dealing with Discrimination” is held annually on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. It deals with education for tolerance, ties between cultures, educational collaboration and the use of educational models for breaking stigmas and building trust between the different cultures.    read more