מר אבי גנון

משנה למנכ"לית משרד החינוך

יו"ר הוועדה

السيد آفي قنون

نائب مدير عام وزارة التربية والتعليم

رئيس اللجنة

Mr. Avi Ganun

Deputy Director General of the Ministry of Education

Chairman of the Committee