ד"ר איבתסאם מרעי סרואן

ד"ר איבתסאם מרעי-סרואן, מרצה בכירה במכללה האקדמית הערבית, שם היא עומדת בראש תכנית MEd להוראה ולמידה. מחקריה ופרסומיה מתמקדים בחברה הערבית, ובמיוחד בחברה הבדואית, בקהילות הנמצאות שוליים, תוך התמקדות בילדים ובני נוער בסיכון, הגנה והזנחה של ילדים ומתבגרים, והתמודדות עם לחץ. בכל מחקריה, רב-תרבותיות והקשר חברתי-תרבותי-פוליטי מהווים מוקד מרכזי, הנשען על עמדות תיאורטיות אקולוגיות וביקורתיות, כמו גם על מושגים כגון מחקר מודע-הקשר, היברידיות ויחסי כוח. מסגרת תיאורטית זו מאפשרת הסתכלות מורכבת וביקורתית על תופעות אישיות ומשפחתיות בהקשרים ברמת מאקרו, כגון תרבות, חברה, היסטוריה, פוליטיקה וכלכלה, וברמת המיקרו.

د. إبتسام مرعي سروان، محاضرة في الكِليَة الأكاديمية العربية في حيفا، حيث ترأس على برنامَج الماجستير في التدريس والتعلم. تركز أبحاثها ومنشوراتها على المجتمع العربي، ولا سيما المجتمع البدوي والمجتمعات المهمشة، مع التركيز على الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وحماية وإهمال الأطفال والمراهقين، والتعامل مع التوتر. في جميع أبحاثها، تعد التعددية الثقافية والسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي محورًا مركزيًا، حيث تعتمد على المواقف النظرية البيئية والنقدية، وكذلك على مفاهيم مثل البحث الواعي والسياق، والتهجين، وعلاقات القوة. يسمح هذا الإطار النظري بإلقاء نظرة معقدة وناقدة على الظواهر الشخصية والعائلية في سياقات المستوى الكلي، مثل الثقافة والمجتمع والتاريخ والسياسة والاقتصاد، وعلى المستوى الجزئي.

Dr. Ibtisam Marey-Sarwan Senior Lecturer at the Arab Academic College, where she heads the Teaching and Learning MA program. Her research and publications focus on Arab society, particularly Bedouin society, marginalized communities, with a focus on at-risk children and adolescents, protection and neglect of children and adolescents, and coping with stress. In all her work multiculturalism and socio-cultural-political context is a central focus, drawing on ecological and critical theoretical positions, as well as on concepts such as Context-Informed Research, hybridity, and power relations. This theoretical framework enables a complex and critical look at personal and family phenomena in macro-level contexts, such as culture, society, history, politics and economics, and the micro-level.