תקציר: ד"ר לורה סיגד

Constructing resilience when coping with risk and discrimination: Personal, Educational and Cultural Perspectives 

הבניית חוסן בהתמודדות עם מצבי סיכון ואפליה:מבט אישי, חינוכי ותרבותי 

 

ד"ר לורה סיגד, ראש התכנית חינוך לתלמידים בסיכון ובהדרה, מכללת אורנים  laura.sigad@gmail.com

"זה כמו אגרוף בבטן": בין ניפוץ אשליית המוגנות לבין הבניית חוסן בקרב אנשי/נשות חינוך המתמודדים עם פגיעה מינית בתלמידיהם

"It's like between being punched in the stomach!" Between broken illusions of security and emerging resilience: Educators coping with child sexual abuse of their pupils