ד"ר לורה סיגד

ד"ר לורה סיגד היא ראשת התכנית תואר שני חינוך והוראה לתלמידים בסיכון ובהדרה במכללת אורנים. היא אנתרופולוגית שמחקריה מתמקדים בהיבטים שונים של סיכון וחוסן בראיה תרבותית, כולל פגיעה והתעללות בילדים, פגיעות מיניות, הקשרים תרבותיים של פגיעת ילדים, הגירה ועוני בילדות. ד"ר סיגד היא מרצה בכירה

Laura I. Sigad, PhD. is department chair of the Master’s M.Ed. program ‘Inclusive Education,’ Faculty of Graduate Studies, and a senior faculty member at Oranim College of Education.  She is an educational anthropologist who researches fostering resilience among at-risk children and youth, cultural contexts of child abuse and professionals’ perceptions of child abuse, educators coping with child sexual abuse, the experience of immigrant and minority children and youth