תקציר: גב' עראפת רהאדה

התקציר

נסביר, נחקור ונבין מה המשמעות של חוסן פדגוגי ואיך הוא עוזר לאנשי ונשות חינוך להתמודד עם ביטויים של גזענות, במובן הרחב, בתוך הכיתה.

Workshop Summary:

We will explain, explore and understand what pedagogical resilience means and how it helps educators deal with expressions of racism, in the broadest sense, within the classroom.

اسم الورشة:

الحصانة التربوية ضد العنصرية

ملخص ورشة العمل:

سنشرح ونستكشف ونفهم ما تعنيه المرونة التربوية وكيف تساعد المعلمين على التعامل مع تعبيرات العنصرية، بالمعنى الواسع داخل الفصل الدراسي.