תקציר: ד"ר ימאמה עבד אל-קאדר

בקרב קבוצות מיעוטים השרויות בצל סכסוך ולחץ, ההזדהות עם הקבוצה ותחושת שייכות בקרב הקבוצה עשויים להעלות את הגמישות הקוגניטיבית וההתנהגותית ולקדם בריאות מנטלית ורווחה נפשית בקרב בני נוער

בסדנה זו נתמקד בזהות ובחוסן הפסיכולוגי של הבוגרים הערביםפלסטינים בישראל

 

Adult Figure: Mental Resilience? springboard for dialogue with the other!

 

Among minority groups in the shadow of conflict and stress, sense of belonging and  identification with the group increase cognitive and behavioral flexibility and promote mental health and well-being among adolescents.

In this workshop we will focus on the identity and psychological resilience of the Arab-Palestinian adolescents in Israel.

 

شخصية البالغ/ة: الحصانة النفسية؟ نقطة انطلاق للحوار مع الآخر!

 

في ظل الصراع والتوتر ، قد يؤدي  الشعور بالانتماء للمجموعة لدى الأقليات إلى زيادة المرونة المعرفية والسلوكية وتعزيز الحصانة  النفسية والرفاهية وخاصة لدى الناشئين.

سوف نتناول في هذه الورشة موضوع الهوية والحصانة لدى الناشئين العرب-الفلسطينيين في إسرائيل