תקציר: ד"ר מרסלו וקסלר

ההרצאה תתמקד ביכולת של מורות ומורים לפתח חוסן ולחנך לחוסן את תלמידיהם כדי להתמודד עם ביטויים של גזענות, אפליה, הדרה, אלימות וחרם כנגד תלמידים אחרים בתוך הכיתה וכלפי אוכלוסיות שונות. היא תיתן כלים בסיסיים להבנה מה הוא חוסן פדגוגי ומה תפקידו בתהליכים חינוכיים