תקציר 

האמנות תורמת להעצמת היוצר והלומד אותה, מאפשרת ביטוי של העולם החברתי והתרבותי, עיבוד רגשות, מחשבות, זיכרונות וטראומות, מעלה מודעות לעוולות חברתיות כגון גזענות וקיפוח, מייצרת שפה ל"חסרי הקול" ומאפשרת לדמיין עתיד טוב יותר.  – בהרצאה נכיר אמנים ואמניות שמתמודדים עם גזענות ועוולות חברתיות ומשפרים את חוסנם האישי באמצעות היצירה האמנותית.