גב' רונית דגן

גב׳ רונית דגן בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל ומנהיגות בחינוך מאוניברסיטת תל אביב. בוגרת תכנית חותם לשינוי חברתי ובהמשך מנהלת הכשרת המורים חותם. כיום ממונה על ההתנסות בהוראה ופיתוח מקצועי סגל אקדמי, אגף הכשרה אקדמית קשרי מל"ג ות"ת, מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך.

 

חוזר חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות בהכשרת עובדי הוראה

אמון על הכשרת עובדי הוראה, צעירים/צעירות, הבוחרים להכין את עצמם לתפקיד הכל כך מורכב של להיות מורה וגננת בישראל.

בפברואר 2021 מתווה מל"גי חדש להכשרת עובדי הוראה. המתווה הגדיר רכיבי ליבה בהן תעסוק הכשרת עובדי הוראה וביניהם הרכיבים של חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות.

באוקטובר 2021 בהתאם להנחיות המתווה וכחלק מיישומו, פירסם אגף הכשרה אקדמית וקשרי מל"ג ות"ת מסמך מדיניות חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות בהכשרת מורים:

מתוך החוזר: "הכשרת עובדי הוראה תכלול מחויבות למטרות החינוך לחיים משותפים, ובמרכזן הבניה של מרחב משותף שמתקיים בו מפגש בין קהילות שונות על בסיס חינוך פלורליסטי המקדם היכרות והכרה הדדית. מרחב זה מבוסס על ערכים דמוקרטיים של שוויון, סובלנות, צדק חברתי, כבוד הדדי, חירות, חופש ביטוי, פלורליזם תרבותי, סולידריות אנושית בין בני אדם באשר הם.

הכשרת עובדי ההוראה בישראל (הכוללת הכשרת מורות וגננות בכלל מוסדות החינוך) פועלת בתוך הקשר חברתי מורכב – סכסוך לאומי אזורי מתמשך ומדמם לצד מתחים לאומיים, דתיים, מעמדיים ואתניים. המתחים הקיימים ממחישים את ההכרח בבניית חברה משותפת, ובהבנה שזהו צורך קיומי של החברה בישראל. מתוך כך מתחדדת חשיבות החינוך לחיים משותפים, הכולל צדדים הרמוניים ומקרבים לצד כלים להתמודדות עם קונפליקטים, מתחים וגזענות".

 

עיקרי החוזר:

סוגיות – מתחים על רקע לאומי, מתחים על רקע דתי, מתחים על רקע תרבותי אתני, גזענות, אי-שוויון ויחסי כוח

עקרונות – אנשי החינוך (סגל הוראה וסטודנטים להוראה) כמפתח לשינוי, הוליסטיות, פדגוגיה מותאמת לחינוך לשותפות, עיסוק בזהות אישית, קבוצתית וקולקטיבית/ישראלית משותפת, נרטיב דואלי ונקודות מבט, עבר-הווה-עתיד, מחויבות לעיסוק בנושאים שנויים במחלוקת, הטרוגניות, המשכיות, הדרגתיות, אינטגרטיביות

פעולות רב מימדיות –  הטמעה משמעותית של חינוך לחיים משותפים וחינוך נגד גזענות כוללת פעולות בארבעה ממדים: מבני, מוסדי, בין-אישי ואישי. הממד המבני מייצר את המסגרת שבתוכה פועלים שלושת הממדים האחרים, וחולש על כולם באופן ישיר – כולל יצירת תרבות של הכלה וכבוד הדדי, הרחבה של נקודת מבט, ומתן מקום למגוון קולות וזהויות; הממד המוסדי כולל פעולות ארגוניות תומכות, מטמיעות וממסדות את התרבות הזאת; המימד הבין-אישי כולל פעולות להעמקת היכרות ולהטמעת מיומנויות של שיח פתוח ומכבד, ולצידן הצבת גבולות ברורים הנוגעים לגילויי גזענות; הממד האישי כולל התייחסות לממד הרגשי ולהטמעת מיומנויות של רפלקציה ובחינה עצמית.

 السيدة رونيت دغان حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون ودرجة الماجستير في التربية والقيادة من جامعة تل أبيب. تخرجت من برنامج خوتم للتغيير الاجتماعي  ومديرة برنامج تدريب المعلمين في برنامج خوتم. مسؤولة حاليًا عن الخبرة في التدريس والتطوير المهني هيئة أكاديمية، قسم التدريب الأكاديمي، علاقات  مع المجلس العالي في وزارة التربية والتعليم.

وثيقة التعليم من أجل التعايش والتربية ضد العنصرية في تدريب أعضاء هيئة التدريس

تدريب أعضاء هيئة التدريس، الشبان والشابات، الذين يختارون إعداد أنفسهم للدور المعقد للغاية المتمثل في كونهم مدرسًا ومعلمًا في إسرائيل.

في فبراير 2021 ، مخطط جديد لمجلس العالي لتدريب أعضاء هيئة التدريس. حدد المخطط المكونات الأساسية التي ستدرب تدريب أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك مكونات التعليم من أجل التعايش والتعليم ضد العنصرية. في أكتوبر 2021 ، وفقًا للمبادئ التوجيهية للمخطط وكجزء من تنفيذه ، نشر قسم التدريب الأكاديمي وعلاقات  المجلس العالي وثيقة حول سياسة التعليم من أجل التعايش والتعليم ضد العنصرية في تدريب المعلمين:

من المنشور: "سيشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس الالتزام بأهداف التعليم من أجل التعايش، وفي المركز يتم بناء مساحة مشتركة حيث يتم لقاء بين المجتمعات المختلفة على أساس التعليم التعددي الذي يعزز الألفة والاعتراف المتبادل هذا الفضاء يقوم على القيم الديمقراطية، الحرية ، حرية التعبير ، التعددية الثقافية ، التضامن الإنساني بين البشر أينما كانوا.

تدريب أعضاء هيئة التدريس في إسرائيل (والذي يشمل تدريب المعلمين في جميع المؤسسات التعليمية) يعمل ضمن سياق اجتماعي معقد – نزاع وطني إقليمي مستمر ودامي إلى جانب التوترات القومية والدينية والطبقية والعرقية. توضح التوترات القائمة ضرورة بناء مجتمع مشترك ، وإدراك أن هذه حاجة وجودية للمجتمع في إسرائيل. ومن هذا المنطلق ، تصبح أهمية التعليم للعيش المشترك أكثر وضوحًا ، والذي يشمل جوانب متناغمة ويجمع أدوات للتعامل مع النزاعات والتوترات والعنصرية ".

 المنشور الرسمي:

القضايا – توترات على خلفية وطنية ، توترات على خلفية دينية ، توترات على خلفية ثقافية عرقية ، عنصرية ، عدم المساواة وعلاقات القوة

المبادئ – المربون (أعضاء هيئة التدريس وطلاب التدريس) كمفتاح للتغيير ، والشمولية ، وعلم أصول التدريس التكيفي من أجل التعليم من أجل الشراكة ، وممارسة الهوية الشخصية ، والجماعية والجماعية / الإسرائيلية المشتركة ، والسرد المزدوج ووجهات النظر ، والماضي والحاضر والمستقبل ، والالتزام بـ التعامل مع القضايا الخلافية ، الخلاف ، الجدل ، التدرج ، النزاهة

الإجراءات متعددة الأبعاد – يشمل الاستيعاب الكبير للتعليم من أجل التعايش والتعليم ضد العنصرية إجراءات في أربعة أبعاد: هيكلية ومؤسسية وشخصية وشخصية. ينتج البعد الهيكلي الإطار الذي تعمل فيه الأبعاد الثلاثة الأخرى ، ويحكمها جميعًا بشكل مباشر – بما في ذلك خلق ثقافة العروس والاحترام المتبادل ، وتوسيع وجهة النظر ، وتوفير مساحة لمجموعة متنوعة من الأصوات والهويات ؛ يشمل البعد المؤسسي الإجراءات التنظيمية التي تدعم هذه الثقافة وتستوعبها وتؤسسها. يشمل البعد الشخصي إجراءات لتعميق الألفة واستيعاب مهارات الخطاب المنفتح والاحترام ، إلى جانب وضع حدود واضحة فيما يتعلق بمظاهر العنصرية ؛ يشمل البعد الشخصي الإشارة إلى البعد العاطفي واستيعاب مهارات التفكير والفحص الذاتي.

Ms. Ronit Dagan holds a bachelor's degree in law and a master's degree in education and leadership from Tel Aviv University. She is a graduate of the Seal program for social change and later the director of the Hutam teacher training program. Currently in charge of experience in teaching and professional development Academic Staff, Academic Training Division, Higher Education Council Relations, Teaching Staff Administration at the Ministry of Education.

 

 Educational Document  for coexistence and education against racism in the training of teaching staff

 

Training the teaching staff, young men and women, who choose to prepare themselves for the all-too-complex role of being a teacher and teacher in Israel.

In February 2021, a new Higher Education Council outline was published for the training of teaching staff. The outline defined core components that will train the training of teaching staff, including the components of education for coexistence and education against racism.

In October 2021, in accordance with the guidelines of the outline and as part of its implementation, the Division of Academic Training and Higher Education Council  Relations published a document on education policy for coexistence and education against racism in teacher training:

 "Training of teaching staff will include a commitment to the goals of education for coexistence, and at the center is the construction of a common space where a meeting takes place between different communities based on pluralistic education that promotes acquaintance and mutual recognition. This space is based on democratic values ​​of equality, tolerance , Freedom, freedom of expression, cultural pluralism, human solidarity between human beings wherever they are.

The training of teaching staff in Israel (which includes the training of teachers in all educational institutions) operates within a complex social context – an ongoing and bloody regional national conflict alongside national, religious, class and ethnic tensions. The existing tensions illustrate the necessity of building a common society, and of understanding that this is an existential need of society in Israel. From this, the importance of education for living together becomes sharper, which includes harmonious sides and brings together tools for dealing with conflicts, tensions and racism. "

 

Main points in the Director’s Bulletin:

Issues – tensions on a national background, tensions on a religious background, tensions on an ethnic cultural background, racism, inequality and power relations

Principles – educators (teaching staff and teaching students) as a key to change, holism, tailored pedagogy for education for partnership, practice of personal identity, group and collective / Israeli common, dual narrative and perspectives, past-present-future, commitment to dealing with controversial issues, controversy, controversy , Gradation, integrity

Multidimensional actions – Significant assimilation of education for coexistence and education against racism includes actions in four dimensions: structural, institutional, interpersonal and personal. The structural dimension produces the framework within which the other three dimensions operate, and governs them all directly – including creating a culture of the bride and mutual respect, expanding a point of view, and providing space for a variety of voices and identities; The institutional dimension includes organizational actions that support, assimilate, and institutionalize this culture; The interpersonal dimension includes actions to deepen familiarity and assimilate the skills of open and respectful discourse, along with setting clear boundaries regarding manifestations of racism; The personal dimension includes reference to the emotional dimension and the assimilation of skills of reflection and self-examination.