תקציר:

תקשורת מזמר הג'ז ועד סיפור הפרברים בקולנוע העולמי ומסלאח שבתי ועד תמונת ניצחון בקולנוע הישראלי. כיצד ייצוגים של קבוצות השתנו בעיקבות רגישות חברתית והאם העולם אכן נעשה מקום טוב יותר ופחות גזעני.

במפגש בעיקר נאיר סוגיות ונשאל שאלות בנושא

מייל:

ratnere@gmail.com

evannara@education.gov.ilمحاربة العنصرية والتمثيل في السينما والإعلام

ملخص:

إن إعادة تعريف العنصرية وحساسية اللياقة السياسية يدعونا إلى النظر إلى الوراء وفحص النصوص في السينما والإعلام من غناء الجاز إلى قصة ضواحي السينما العالمية وصلاح شباتي إلى صورة انتصار في السينما الإسرائيلية. كيف تغيرت صور الجماعات نتيجة الحساسية الاجتماعية وما إذا كان العالم قد أصبح بالفعل مكانًا أفضل وأقل عنصرية.

في الاجتماع سوف نلقي الضوء بشكل أساسي على القضايا ونطرح أسئلة حول هذا الموضوع
The fight against racism and representation in cinema and the media

Summary:

The redefinition of racism and sensitivity of political correctness invite us to look back and examine texts in cinema and media from jazz singing to the story of the suburbs in world cinema and Salah Shabati to a victory picture in Israeli cinema. How representations of groups have changed as a result of social sensitivity and whether the world has indeed become a better and less racist place.

In the meeting we will mainly shed light on issues and ask questions on the subject