שם המרצה: ד"ר אבתסאם מרעי-סרואן

אימיל להתקשרות: ibtisam.marey@mail.huji.ac.il

טל': 0524412446

כותרת ההרצאה:

פרספקטיבה מודעת-הקשר: שימוש בשיטות חזותיות להבנת נקודות המבט של ילדים צעירים לגבי סיכון ומוגנות.

منظور يراعي السياق: استخدام الأساليب المرئية لفهم وجهات نظر الأطفال الصغار بشأن المخاطر والحماية منها.

A Context-Informed Perspective: Using visual methods for understanding young children’s perspectives of risk and protection.

 

תקציר וחומר רקע להרצאה:

 

בשנים האחרונות הסוציולוגיה של הילדות ואמנת האו"ם לזכויות הילד מיקדו את תשומת הלב בחשיבות הכללתן של תפיסות ילדים בשיח האקדמי, הפרקטי והמדיניות החברתית, ובכך הביאו לשינוי תפיסתי בדרך שבה חוקרים מבינים את עולמם של הילדים. תפיסה זו שונה במהותה מהתפיסה שהייתה מקובלת אשר למדה על ילדים אך לא מילדים.

ההרצאה מבוססת על מחקר פעולה משתף אשר בחן את תפיסות הסיכון והמוגנות בקרב 30 ילדים בדואים בני 5-4 מאחד הכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. הנתונים נאספו מהילדים באמצעות שיטות ויזואליות – צילום וציור – נוסף על הסברים מילוליים, ונותחו ניתוח תוכן תמטי תוך הצלבה והשוואה בין הנתונים שהתקבלו מהכלים השונים.

ממצאי המחקר ביטאו את המחשבות והתפיסות של הילדים הצעירים ואפשרו ללמוד מה מעסיק אותם. הילדים חשפו מגוון רחב של סיכונים העלולים לפגוע בביטחונם וברווחתם והציגו משאבים מגוונים אשר עוזרים להם להתמודד עם הסיכונים ולהגן על עצמם. הממצאים הניבו שבע תמות מרכזיות המייצגות את תפיסת הסיכון והמוגנות בקרב הילדים ואת דרכי ההתמודדות שלהם עם הסיכונים שהם העלו. הממצאים הצביעו על כך שהילדים מייחסים חשיבות רבה לבית, לסבתא ולאימא כגורמים מגנים שמסייעים להם להתמודד עם המציאות הקשה. כמו כן, הממצאים מלמדים על הילדים כמשאב ידע וכבעלי פעלנות (Agency) . כלומר, שיש להם תפיסות של יכולת לפעול ולהשפיע על מצבי הסיכון בסביבתם ולשלוט בתוצאות המתקבלות.

המחקר התייחס להֶקְשֵרים שונים שונים בחיי הילדים הבדואים, כמו ההֶקְשֵר התרבותי, החברתי, ההיסטורי, הגיאוגרפי, הפוליטי ועוד והדגיש שהֶקְשֵרים אלה מעצבים את תפיסותיהם. התמונות, הציורים והראיונות עם הילדים הצליחו לתאר את מאבקם היומיומי בסביבת מגוריהם ועשויים לשמש להעלאת המודעות למצב הכפרים ולתמיכה במאבק התושבים.