ד"ר מרסלו וקסלר

ק"ח קצר: מרצה בסמינר הקיבוצים; יועץ פדגוגי של מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח; יו"ר הוועדה המקצועית של ארגון "פותחים עתיד"; יועץ ומרצה בסוגיות של ילדים/נוער/קהילות בסיכון, התמודדות עם קונפליקטים בכיתה ובבית הספר, בניית חוסן בקרב צוותי מורים; יועץ באותן סוגיות בחו"ל.

 

ביבליוגרפיה קצרה:

 Cyrulnik B, 2003, Le murmure des fantomes (צרפתית, לחשי הרוחות)

Huertas D., 2019, Resiliencia, El Arte de Caer y Levantarse (ספרדית, חוסן, אומנות הנפילה והקימה)

Forés A. & Grané J., Editors,2014, La Resiliencia en Entornos Socio-Pedagógicos (ספרדית, חוסן בהקשר סוציו-פדגוגיים)

Kirpatrick, A., 2020, Resilience

 

 

 

.