הרשמה

להשתתפות בכנס הבין-לאומי המקוון: חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות – מרץ 23, 2022