שרה תורג'מן יפה

שרית תורג'מן יפה, מדריכה ארצית באזרחות ,אגף חברה ורוח, ובשירות הפסיכולוגי הייעוצי.

עוסקת  שילוב למידה רגשית- חברתית בהוראה ומנחת קבוצות

 

المحاضرة: ساريت ترجمان يافا ، مدرسة  في موضوع المدنيات ، قسم الخدمة الإرشادية النفسية.

تشارك في دمج التعلم العاطفي والاجتماعي في التدريس والميسر الجماعيLecturer: Sarit Turgeman Yaffa, national instructor in citizenship, the Department of Society and Spirit, and in the counseling psychological service. Engaged in the integration of emotional-social learning in teaching and group facilitator