היום הבין-לאומי המקוון

23.3.2022

חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות

היום הבינלאומי של TEC מתקיים מדי שנה בשבוע הבינלאומי למאבק בגזענות, בכנס המאיר סוגיות של חוסן, גזענות, סובלנות ודרכים להתמודדות חינוכית עימן.

יום העיון יתמקד השנה בסוגיית “חוסן, חינוך והתמודדות עם גזענות” בישראל ובעולם. ההנחה היא שחינוך לחוסן אישי ומיומנויות להתמודדות עם גזענות יכולים להשפיע על החברה כולה. ישתתפו בו חוקרים בתחום, שיציגו פרספקטיבות שונות, לצד ארגונים ואנשי חינוך שיציגו פרקטיקות ותיאוריות המסבירות את המושג "חוסן פדגוגי" מזוויות ומדיסציפלינות שונות ומציעות דרכים להסתייע בו כדי לתרום למאבק בגזענות.

הכנס מיועד לתלמידים/ות, מורים/ות ומנהלים/ות בבתי הספר; סטודנטים/ות ומרצים/ות במוסדות להשכלה גבוהה; קובעי מדיניות במערכות החינוך השונות; עמותות וארגונים; אורחים ומרצים מחו״ל. עוד ישלב הכנס הרצאות תיאורטיות וסדנאות אינטראקטיביות, העשרה ודיון והשראה לפעילות חינוכית, מעשית ויצירתית. ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית, ערבית ועברית.