ועדת ההיגוי של יום העיון

חברי הועדה:

פרופ' חן שכטר – ראש מכון מופ"ת

פרופ' זהבית גרוס – אוניברסיטת בר -אילן / קתדרת אונסקו

פרופ' מירי שינפלד – ראש מרכז TEC

ד"ר מנאל יזבק אבו אחמד – ראש הכנס 

ד"ר נעה שפירא – מט"ח / TEC

ד"ר נירית טופול – היוזמה

ד"ר אילן נגר – הקריה האקדמית גבעת ושינגטון 

דניאלה פרידמן – מפמ"ר מדעי החברה ומנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

יניב וינרב – מנהל תכנית Tec4Schools

נעמי בייט – האגודה לזכויות האזרח